چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 335

فلزیاب منحصر به فرد نباید کپی شده از روی دیگر فلزیاب ها باشد و نحوه کار فلزیاب منحصر به فرد باید با دیگر فلزیاب ها متفاوت باشد و فلزیاب خاص که طراحی و ساختار مجزا از دیگر فلزیاب ها را دارد میتواند شرایط یک فلزیاب مجزا را داشته باشد  که این شرایط مجزا در نوع تفکیک که وابسته به نوع تنظیمات فلزیاب است مرتبط میگردد و فلزیاب فرکانسی و فلزیاب  جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD دارای طراحی خاص میباشد که مانند دیگر فلزیاب ها کپی شده از روی فلزیاب های دیگر نمی باشد

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب منحصر به فرد کپی

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب