چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 153

فلزیاب تکنولوژی تفکیک طلا درعمق زیاد را میتواند دارا باشد به شرط انکه در طراحی فلزیاب  یا ساخت فلزیاب از تکنولوژی رادار RADAR بهره برده شده باشد و این نوع فلزیاب METAL DETECTOR میتواند بهترین فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک طلا GOLD DISCRIMINATION با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و اتو تراک AUTO TRACK یا اس ای تی اسپید SAT SPEED باشد که میتواند طلا GOLD در عمق زیاد تفکیک نماید