چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 137

دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود خارجی ندارد و عده ای نیز دستگاه اجاره می دهند که میگویند این دستگاه گنج یاب ماهواره ای است و میتوان با ان محل گنج را مشخص نمود که گنج یاب ماهواره ای  کلاً و از بیخ و بن واقعیت ندارد و دستگاه گنج یاب ماهواره ای یا فلزیاب ماهواره ای در هیچ کجایی دنیا وجود خارجی ندارد و فقط یک روش  کسب درآمد از راه نامشروع میباشد و اگر گنج یاب ماهواره ای کاربرد واقعی داشت سازمان های باستانشناسی دنیا و سازمان میراث فرهنگی ایران از ان بهره میبرد و تمامی محدوده های گنج را مشخص مینمودند و مورد مراقبت و نگهداری قرار می دادند تا مورد استفاده دیگران قرار نگیرد